bsw160 (2)

Een accuscheider is een hoogvermogen mechanische schakelaar, die door een microprocessor wordt gestuurd. In het geval dat twee accu's worden gebruikt zal het relais "kijken" naar de spanning die op de startaccu aanwezig is. Een accu die niet geladen wordt zal in een 100% geladen toestand een spanning hebben van ca. 12,6V (resp. 25,2V). Nadat de motor is gestart zal de spanning langzaam oplopen naar de maximum laadspanning van 14,4V (28,8V). Als de spanning minimaal 7 seconden 13,2V (26,4V) is, zal de schakelaar sluiten. Nu zal ook de tweede accu worden meegeladen. 
Zoals gebruikelijk in boten, campers e.d. zijn alle extra verbruikers aangesloten op de 2e accu. Wanneer nu de motor wordt afgezet zal na enige tijd de spanning op de serviceaccu dalen en zal de schakelaar weer openen, zodra de spanning minimaal 60 seconden 12,8V (25,6V) of lager is. De startaccu blijft zodoende altijd 100% geladen.
Bipolaire werking.
De BS heeft nog een 2e unieke gebruiksmogelijkheid. Indien u in uw toepassing een acculader aangesloten heeft op uw 2e accu, hetgeen veel voorkomt bij campers en boten, zal, als de accuspanning van de 2e accu minimaal 7 seconden hoger wordt dan 13,2V (26,4V), ook de startaccu worden bijgeladen. Dit is vooral een groot voordeel als u ergens lang stilstaat / ligt. In dat geval blijft ook uw startaccu in optimale conditie en zal, nadat de acculader losgekoppeld is, de schakelaar openen als de spanning minimaal 60 sec. onder de 12,8V (25,6V) zakt.

Starthulpcontact.
De BS heeft nog een extra aansluiting, voor als u gebruik wilt maken van de starthulp-optie. Als u het starthulp-contact aansluit op de startschakelaar, zal de BS de 2e accu bijschakelen tijdens het starten. Pas hierbij echter wél op bij zware motoren; hierbij kan n.l. de startstroom dermate hoog zijn, dat deze de schakelaar kan beschadigen. In dat geval moet u kiezen voor een zwaardere uitvoering van de BS.


Beveiliging tegen overspanning.
Alle modellen van de BS serie hebben een unieke beveiliging voor de 2e accu en de verbruikers. Als de spanningsregelaar van de dynamo defect raakt zal de laadspanning ruim boven de toegelaten max. accuspanning kunnen stijgen. Dit kan / zal de accu en de aangesloten verbruikers beschadigen. De BS zal in dat geval echter de schakelaar onmiddelijk onmiddelijk openen en voorkomt hiermee dus onnodige schade!

!

Accuscheider 140A

Gewicht: kg
Stroomsterkte max.: 140A
Spanning 12 / 24V DC
Afmeting: 46 x 46 x 80mm
Gewicht: 0,2Kg

Accuscheider 160A

Gewicht: kg
Stroomsterkte max.: 160A
Spanning: 12 / 24V DC
Afmetingen: 108  x 72 x 58mm
Gewicht: 0,4 Kg

Accuscheider 500A

Gewicht: kg
Stroomsterkte max.: 500A
Spanning 12 / 24V DC
Afmeting: 72 x 70 x 80mm
Gewicht: 0,5Kg